Fotografies

Gallery
ActuacioPaeriaSantMiquel30092012
Actuació Paeria Sant ... 1531696449, 247 Images
AssaigSantMiquelPaneraSantMiquel28092012
Assaig Sant Miquel + P... 1531696449, 80 Images
AssaigObertALaPlacaSantLlorenc21092012
Assaig Obert a la Pla... 1531696449, 62 Images
FarraBordeus21092012
Farra Bordeus 21-09-2012 1531696449, 96 Images
MagsDelMonAlLocalDeCastellersDeLleida22092012
Mags del món al Local... 1531696449, 47 Images
InauguracioICercavilaDeLObertCentreHistoric
Inauguració i cercavi... 1531696449, 88 Images
CollesDeLEixAManresa16092012
Colles de l'Eix a Manr... 1531696449, 161 Images
OfrenaDiadaCatalunya11092012
Ofrena Diada Catalunya... 1531696449, 23 Images
ActuacioBellpuig11092012
Actuació Bellpuig 11... 1531696449, 78 Images
ActuacioTorrefarrera08092012
Actuació Torrefarrera... 1531696449, 87 Images