Fotografies

Gallery
CorrellenguaAlPalauDAnglesola14112009
Correllengua al Palau ... 1531696105, 68 Images
DiadaDelsCapgrossosDeMataro8112009
Diada dels Capgrossos ... 1531696105, 104 Images
XVDiadaDelsCastellersDeLleida24102009
XV Diada dels Castelle... 1531696105, 76 Images
DiadaDelsCastellersDeSants18102009
Diada dels Castellers ... 1531696105, 88 Images
DiadaDeSantMiquel27092009
Diada de Sant Miquel 2... 1531696105, 68 Images
MatinadesGralleres29092009
Matinades gralleres 29... 1531696105, 44 Images
AssaigGeneral24092009
Assaig general 24-09-2009 1531696105, 24 Images
XITrobadaDeCollesDeLEix19092009
XI Trobada de Colles d... 1531696105, 62 Images
ActuacioATarrega11092009
Actuació a Tàrrega 1... 1531696105, 36 Images
OfrenaDiadaNacionalDeCatalunya11092009
Ofrena Diada Nacional ... 1531696105, 12 Images