Tots els castells de l’any 2019

Estadístiques corresponents a l’any 2019 –  – 1 : Per Castells    2 : Per Actuacions

Nomenclatura del castell

i= intent     c=carregat    d=descarregat   s=per sota  n=net   a=agulla pd=peu desmuntat  f=folrre

1 – Castells 

Data Castell Actuació Total
1/4 i 1
06/04/19 Lleida : Paeria 1
1/4 d 98
09/02/19 Lleida : Local Castellers 1
17/02/19 Seu Vella : Posat la Gorra 2
21/02/19 Lleida : Manifestació Vaga General 1
10/03/19 Lleida : Cursa de la Dona 2
17/03/19 Barcelona : 50è aniversari Castellers de Barcelona 3
24/03/19 Igualada 2
06/04/19 Lleida : Paeria 4
27/04/19 Esplugues de Llobregat 4
29/04/19 Lleida : Pça. Catedral 1
11/05/19 Lleida : Ofrena a Sant anastasi 3
12/05/19 Lleida : Paeria – Festa Major 2
18/05/19 Valls 3
01/06/19 Lleida :  Aplec del Caragol 3
08/06/19 Lleida : Aromes Rosello 4
15/06/19 Lleida : Colles de l’Eix 2
30/06/19 Barcelona : Can Grassot 2
06/07/19 Andorra 2
07/07/19 Lleidad : Congrès UDL 2
14/07/19 Barcelona : Poble Sec 3
25/08/19 Isona 2
31/08/19 Agramunt 3
07/09/19 Guissona 5
11/09/19 Barcelona – Diada 4
15/09/19 Vilanova i la Geltrú 6
29/09/19 Lleida : Paeria – Festa Major 4
01/10/19 Lleida : Correllengua 1
05/10/19 Lleida : Correllengua 6
14/10/19 Lleida : Manifestació 1
18/10/19 Lleida : Manifestació 3
19/10/19 Lleida : Paeria 1
27/10/19 Sitges 4
03/11/19 Mataró 3
10/11/19 Barcelona : El clot 4
13/11/19 Lleida – Homenatge Joan viñas 1
16/11/19 L’Albi 2
15/12/19 Lleida – Marató TV· Arnau de Vilanova 2
1/4d  (Femeni) 2
10/03/19 Lleida : Cursa de la Dona 1
17/03/19 Barcelona : 50è aniversari Castellers de Barcelona 1
1/4d caminat 5
12/05/19 Lleida : Paeria – Festa Major 2
31/08/19 Agramunt 1
29/09/19 Lleida : Paeria – Festa Major 1
27/10/19 Sitges 1
1/4 al balcó 3
15/06/19 Lleida : Colles de l’Eix 1
29/09/19 Lleida : Paeria – Festa Major 1
27/10/19 Sitges 1
1/4 s per sota 4
07/07/19 Lleidad : Congrès UDL 1
09/09/19 Lleida – Seu Vella – Ofrena 1
11/09/19 Lleida -Diada    – Roser 1
07/07/19 Lleida – Correllengua 1
1/4 folrat d   canalla 1
16/11/19 L’Albi 1
1/5 i 1
17/03/19 Barcelona : 50è aniversari Castellers de Barcelona 1
1/5 d 25
24/03/19 Igualada 1
06/04/19 Lleida : Paeria 2
27/04/19 Esplugues de Llobregat 1
12/05/19 Lleida : Paeria – Festa Major 2
18/05/19 Valls 1
01/06/19 Lleida :  Aplec del Caragol 1
08/06/19 Lleida : Aromes Rosello 1
15/06/19 Lleida : Colles de l’Eix 1
30/06/19 Barcelona : Can Grassot 1
14/07/19 Barcelona : Poble Sec 2
25/08/19 Isona 1
07/09/19 Guissona 2
29/09/19 Lleida : Paeria – Festa Major 2
19/10/19 Lleida : Paeria 2
27/10/19 Sitges 1
27/10/19 Mataró 2
03/11/19 BCN – El Clot 1
16/11/19 L’Albi 1
1/5 d per sota 3
30/06/19 Barcelona : Can Grassot 1
06/07/19 Andorra 1
31/08/19 Agramunt 1
2/6 i 2
08/06/19 Lleida : Aromes Rosello 2
2/6 d 2
07/07/19 Lleidad : Congrès UDL 1
16/11/19 L’Albi 1
2/7 i 4
15/06/19 Lleida : Colles de l’Eix 2
14/07/19 Barcelona : Poble Sec 2
2/7 d 9
12/05/19 Lleida : Paeria – Festa Major 1
18/05/19 Valls 1
30/06/19 Barcelona : Can Grassot 1
06/07/19 Andorra 1
29/09/19 Lleida : Paeria – Festa Major 1
19/10/19 Lleida : Paeria 1
27/10/19 Sitges 1
03/11/19 Mataró 1
10/11/19 BCN : El Clot 1
3/6d 3
31/08/19 Agramunt 1
05/10/19 Lleida : Correllengua 1
16/11/19 L’Albi 1
3/6nd 1
11/09/19 Diada 1
3/6 s 1
16/11/19 L’Aalbi 1
3/7 i 2
17/03/19 Barcelona : 50è aniversari Castellers de Barcelona 1
25/08/19 Isona 1
3/7 d 8
17/03/19 Barcelona : 50è aniversari Castellers de Barcelona 1
24/03/19 Igualada 1
27/04/19 Esplugues de Llobregat 1
01/06/19 Lleida :  Aplec del Caragol 1
25/08/19 Isona 1
0709/19 Guissona 1
15/09/19 Vilanova i la Geltrú 1
27/10/19 Sitges 1
4/5 nd 1
05/10/19 Lleida : Correllengua 1
4/6 i 1
05/10/19 Lleida : Correllengua 1
4/6 d 3
01/06/19 Lleida :  Aplec del Caragol 1
25/08/19 Isona 1
31/08/19 Agramunt 1
4/6a d 3
01/06/19 Lleida :  Aplec del Caragol 1
25/08/19 Isona 1
16/11/19 L’Albi 1
4/6n d 1
07/07/19 Lleidad : Congrès UDL 1
4/6na d 1
07/07/19 Lleidad : Congrès UDL 1
4/7 peu desmuntat 1
10/11/19 BCN : El Clot 1
4/7i 1
31/08/19 Agramunt 1
4/7 d 10
17/03/19 Barcelona : 50è aniversari Castellers de Barcelona 1
24/03/19 Igualada 1
06/04/19 Lleida : Paeria 1
27/04/19 Esplugues de Llobregat 1
30/06/19 Barcelona : Can Grassot 1
06/07/19 Andorra 1
31/08/19 Agramunt 1
27/10/19 Sitges 1
03/11/19 Mataró 1
10/11/19 BCN : El Clot 1
4/7a d 10
17/03/19 Barcelona : 50è aniversari Castellers de Barcelona 1
24/03/19 Igualada 1
06/04/19 Lleida : Paeria 1
18/05/19 Valls 1
15/06/19 Lleida : Colles de l’Eix 1
14/07/19 Barcelona : Poble Sec 1
31/08/19 Agramunt 1
07/09/19 Guissona 1
19/10/19 Lleida : Paeria 1
10/11/19 BCN : El Clot 1
4/7 d. (germanor) 1
15/06/19 Lleida : Colles de l’Eix 1
4/8 peu desmuntat 1
15/09/19 Vva. I la Geltrú 1
4/8 i 8
12/05/19 Lleida : Paeria – Festa Major 1
15/06/19 Lleida : Colles de l’Eix 2
14/07/19 Barcelona : Poble Sec 1
07/09/19 Guissona 1
15/09/19 Vilanova i la Geltrú 1
29/09/19 Lleida : Paeria – Festa Major 2
4/8 c 2
12/05/19 Lleida : Paeria – Festa Major 1
15/09/19 Vva. I la Geltrú 1
5/5 nd 1
05/10/19 Lleida : Correllengua 1
5/6 d 3
27/04/19 Esplugues de Llobregat 1
01/06/19 Lleida :  Aplec del Caragol 1
16/11/19 L’Albi 1
5/7 i 4
06/07/19 Andorra 1
31/08/19 Agramunt 1
07/09/19 Guissona 2
5/7 d 9
06/04/19 Lleida : Paeria 1
18/05/19 Valls 1
30/06/19 Barcelona : Can Grassot 1
06/07/19 Andorra 1
14/07/19 Barcelona : Poble Sec 1
31/08/19 Agramunt 1
29/09/19 Lleida : Paeria – Festa Major 1
19/10/19 Lleida : Paeria 1
03/11/19 Mataró 1
7/7 i 1
12/05/19 Lleida : Paeria – Festa Major 1
7/7 d 3
12/05/19 Lleida : Paeria – Festa Major 1
15/06/19 Lleida : Colles de l’Eix 1
29/09/19 Lleida : Paeria – Festa Major 1
Total Castells 240

2 : Actuacions

Data Lloc Castell Actuació
09/02/19 Lleida : Local Castellers de Lleida 1/4 d 1
17/02/19 Seu Vella : Posat la Gorra 1/4 d 2
21/02/19 Lleida : Manifestació Vaga General 1/4 d 1
10/03/19 Lleida : Cursa de la Dona 1/4 d 2
10/03/19 Lleida : Cursa de la Dona 1/4d  (Femeni) 1
17/03/19 Barcelona : 50è aniversari Castellers de Barcelona 1/4 d 3
17/03/19 Barcelona : 50è aniversari Castellers de Barcelona 1/4d  (Femeni) 1
17/03/19 Barcelona : 50è aniversari Castellers de Barcelona 1/5 i 1
17/03/19 Barcelona : 50è aniversari Castellers de Barcelona 3/7 i 1
17/03/19 Barcelona : 50è aniversari Castellers de Barcelona 3/7 d 1
17/03/19 Barcelona : 50è aniversari Castellers de Barcelona 4/7 d 1
17/03/19 Barcelona : 50è aniversari Castellers de Barcelona 4/7a d 1
24/03/19 Igualada 1/4 d 2
24/03/19 Igualada 1/5 d 1
24/03/19 Igualada 3/7 d 1
24/03/19 Igualada 4/7 d 1
24/03/19 Igualada 4/7a d 1
06/04/19 Lleida : Paeria 1/4 i 1
06/04/19 Lleida : Paeria 1/4 d 4
06/04/19 Lleida : Paeria 1/5 d 2
06/04/19 Lleida : Paeria 4/7 d 1
06/04/19 Lleida : Paeria 4/7a d 1
06/04/19 Lleida : Paeria 5/7 d 1
27/04/19 Esplugues de Llobregat 1/4 d 4
27/04/19 Esplugues de Llobregat 1/5 d 1
27/04/19 Esplugues de Llobregat 3/7 d 1
27/04/19 Esplugues de Llobregat 4/7 d 1
27/04/19 Esplugues de Llobregat 5/6 d 1
29/04/19 Lleida : Pça. Catedral 1/4 d 1
11/05/19 Lleida : Ofrena a Sant Anastasi 1/4 d 3
12/05/19 Lleida : Paeria – Festa Major Maig 1/4 d 2
12/05/19 Lleida : Paeria – Festa Major Maig 1/4d caminat 2
12/05/19 Lleida : Paeria – Festa Major Maig 1/5 d 2
12/05/19 Lleida : Paeria – Festa Major Maig 2/7 d 1
12/05/19 Lleida : Paeria – Festa Major Maig 4/8 i 1
12/05/19 Lleida : Paeria – Festa Major Maig 4/8 c 1
12/05/19 Lleida : Paeria – Festa Major Maig 7/7 i 1
12/05/19 Lleida : Paeria – Festa Major Maig 7/7 d 1
18/05/19 Valls 1/4 d 3
18/05/19 Valls 1/5 d 1
18/05/19 Valls 2/7 d 1
18/05/19 Valls 4/7a d 1
18/05/19 Valls 5/7 d 1
01/06/19 Lleida :  Aplec del Caragol 1/4 d 3
01/06/19 Lleida :  Aplec del Caragol 1/5 d 1
01/06/19 Lleida :  Aplec del Caragol 3/7 d 1
01/06/19 Lleida :  Aplec del Caragol 4/6 d 1
01/06/19 Lleida :  Aplec del Caragol 4/6a d 1
01/06/19 Lleida :  Aplec del Caragol 5/6 d 1
08/06/19 Lleida : Aromes de Can Rosello 1/4 d 4
08/06/19 Lleida : Aromes de Can Rosello 1/5 d 1
08/06/19 Lleida : Aromes de Can Rosello 2/6 i 2
15/06/19 Lleida : Colles de l’Eix 1/4 d 2
15/06/19 Lleida : Colles de l’Eix 1/4 al balcó 1
15/06/19 Lleida : Colles de l’Eix 1/5 d 1
15/06/19 Lleida : Colles de l’Eix 2/7 i 2
15/06/19 Lleida : Colles de l’Eix 4/7a d 1
15/06/19 Lleida : Colles de l’Eix 4/7 d. (germanor) 1
15/06/19 Lleida : Colles de l’Eix 4/8 i 2
15/06/19 Lleida : Colles de l’Eix 7/7 d 1
30/06/19 Barcelona : Can Grassot 1/4 d 2
30/06/19 Barcelona : Can Grassot 1/5 d 1
30/06/19 Barcelona : Can Grassot 1/5 d per sota 1
30/06/19 Barcelona : Can Grassot 2/7 d 1
30/06/19 Barcelona : Can Grassot 4/7 d 1
30/06/19 Barcelona : Can Grassot 5/7 d 1
06/07/19 Andorra 1/4 d 2
06/07/19 Andorra 1/5 d per sota 1
06/07/19 Andorra 2/7 d 1
06/07/19 Andorra 4/7 d 1
06/07/19 Andorra 5/7 i 1
06/07/19 Andorra 5/7 d 1
07/07/19 Lleidad : Congrés UDL 1/4 d 2
07/07/19 Lleidad : Congrés UDL 1/4 s per sota 1
07/07/19 Lleidad : Congrés UDL 2/6 d 1
07/07/19 Lleidad : Congrés UDL 4/6n d 1
07/07/19 Lleidad : Congrés UDL 4/6na d 1
07/07/19 Lleida – Correllengua 1/4 s per sota 1
14/07/19 Barcelona : Poble Sec 1/4 d 3
14/07/19 Barcelona : Poble Sec 1/5 d 2
14/07/19 Barcelona : Poble Sec 2/7 i 2
14/07/19 Barcelona : Poble Sec 4/7a d 1
14/07/19 Barcelona : Poble Sec 4/8 i 1
14/07/19 Barcelona : Poble Sec 5/7 d 1
25/08/19 Isona 1/4 d 2
25/08/19 Isona 1/5 d 1
25/08/19 Isona 1
25/08/19 Isona 3/7 d 1
25/08/19 Isona 4/6 d 1
25/08/19 Isona 4/6a d 1
31/08/19 Agramunt 1/4 d 3
31/08/19 Agramunt 1/4d caminat 1
31/08/19 Agramunt 1/5 d per sota 1
31/08/19 Agramunt 3/6d 1
31/08/19 Agramunt 4/6 d 1
31/08/19 Agramunt 4/7i 1
31/08/19 Agramunt 4/7 d 1
31/08/19 Agramunt 4/7a d 1
31/08/19 Agramunt 5/7 i 1
31/08/19 Agramunt 5/7 d 1
07/09/19 Guissona 1/4 d 5
07/09/19 Guissona 1/5 d 2
07/09/19 Guissona 4/7a d 1
07/09/19 Guissona 4/8 i 1
07/09/19 Guissona 5/7 i 2
07/09/19 Guissona 3/7 d 1
09/09/19 Lleida – Seu Vella – Ofrena 1/4 s per sota 1
11/09/19 Barcelona – Diada 1/4 d 4
11/09/19 Lleida -Diada    – Roser 1/4 s per sota 1
11/09/19 Lleida -Diada    – Roser 3/6nd 1
15/09/19 Vilanova i la Geltrú 1/4 d 6
15/09/19 Vilanova i la Geltrú 3/7 d 1
15/09/19 Vilanova i la Geltrú 4/8 peu desmuntat 1
15/09/19 Vilanova i la Geltrú 4/8 i 1
15/09/19 Vilanova i la Geltrú 4/8 c 1
29/09/19 Lleida : Paeria – Festa Major Setembre 1/4 d 4
29/09/19 Lleida : Paeria – Festa Major Setembre 1/4d caminat 1
29/09/19 Lleida : Paeria – Festa Major Setembre 1/4 al balcó 1
29/09/19 Lleida : Paeria – Festa Major Setembre 1/5 d 2
29/09/19 Lleida : Paeria – Festa Major Setembre 2/7 d 1
29/09/19 Lleida : Paeria – Festa Major Setembre 4/8 i 2
29/09/19 Lleida : Paeria – Festa Major Setembre 5/7 d 1
29/09/19 Lleida : Paeria – Festa Major Setembre 7/7 d 1
01/10/19 Lleida : Correllengua 1/4 d 1
05/10/19 Lleida : Correllengua 1/4 d 6
05/10/19 Lleida : Correllengua 3/6d 1
05/10/19 Lleida : Correllengua 4/5 nd 1
05/10/19 Lleida : Correllengua 4/6 i 1
05/10/19 Lleida : Correllengua 5/5 nd 1
14/10/19 Lleida : Manifestació 1/4 d 1
18/10/19 Lleida : Manifestació 1/4 d 3
19/10/19 Lleida : Paeria Diada Castellers 1/4 d 1
19/10/19 Lleida : Paeria Diada Castellers 1/5 d 2
19/10/19 Lleida : Paeria Diada Castellers 2/7 d 1
19/10/19 Lleida : Paeria Diada Castellers 4/7a d 1
19/10/19 Lleida : Paeria Diada Castellers 5/7 d 1
27/10/19 Sitges 1/4 d 4
27/10/19 Sitges 1/4d caminat 1
27/10/19 Sitges 1/4 al balcó 1
27/10/19 Sitges 1/5 d 1
27/10/19 Mataró 1/5 d 2
27/10/19 Sitges 2/7 d 1
27/10/19 Sitges 3/7 d 1
27/10/19 Sitges 4/7 d 1
03/11/19 Mataró 1/4 d 3
03/11/19 Mataró 2/7 d 1
03/11/19 Mataró 4/7 d 1
03/11/19 Mataró 5/7 d 1
10/11/19 Barcelona : El clot 1/4 d 4
03/11/19 Barcelona : El clot 1/5 d 1
10/11/19 Barcelona : El clot 2/7 d 1
10/11/19 Barcelona : El clot 4/7 peu desmuntat 1
10/11/19 Barcelona : El clot 4/7 d 1
10/11/19 Barcelona : El clot 4/7a d 1
13/11/19 Lleida : Homenatge Joan Viñas 1/4 d 1
16/11/19 L’Albi 1/4 f d 1
16/11/19 L’Albi 1/4 d 2
16/11/19 L’Albi 1/5 d 1
16/11/19 L’Albi 2/6 d 1
16/11/19 L’Albi 3/6d 1
16/11/19 L’Albi 3/6 s d 1
16/11/19 L’Albi 4/6a d 1
16/11/19 L’Albi 5/6 d 1
15/12/19 Lleida – Arnau de Vilanova – Marató TV3 1/4 d 2