2019 – Estadístiques any en curs

Estadístiques corresponents a l’any 2019

i= intent     c=carregat    d=descarregat   s=per sota  n=net   a=agulla

Data Castell Actuació Total
1/4 i 1
06/04/19 Lleida : Paeria 1
1/4 d 60
09/02/19 Lleida : Local Castellers 1
17/02/19 Seu Vella : Posat la Gorra 2
21/02/19 Lleida : Manifestació Vaga General 1
10/03/19 Lleida : Cursa de la Dona 2
17/03/19 Barcelona : 50è aniversari Castellers de Barcelona 3
24/03/19 Igualada 2
06/04/19 Lleida : Paeria 4
27/04/19 Esplugues de Llobregat 4
29/04/19 Lleida : Pça. Catedral 1
11/05/19 Lleida : Ofrena a Sant anastasi 3
12/05/19 Lleida : Paeria – Festa Major 2
18/05/19 Valls 3
01/06/19 Lleida :  Aplec del Caragol 3
08/06/19 Lleida : Aromes Rosello 4
15/06/19 Lleida : Colles de l’Eix 2
30/06/19 Barcelona : Can Grassot 2
06/07/19 Andorra 2
07/07/19 Lleidad : Congrès UDL 2
14/07/19 Barcelona : Poble Sec 3
25/08/19 Isona 2
31/08/19 Agramunt 3
07/09/19 Guissona 5
11/09/19 Diada 4
1/4d  (Femeni) 2
10/03/19 Lleida : Cursa de la Dona 1
17/03/19 Barcelona : 50è aniversari Castellers de Barcelona 1
1/4d caminat 3
12/05/19 Lleida : Paeria – Festa Major 2
31/08/19 Agramunt 1
1/4d al balcó 1
15/06/19 Lleida : Colles de l’Eix 1
1/4d per sota 2
07/07/19 Lleidad : Congrès UDL 1
11/09/19 Diada 1
1/5 i 1
17/03/19 Barcelona : 50è aniversari Castellers de Barcelona 1
1/5 d 16
24/03/19 Igualada 1
06/04/19 Lleida : Paeria 2
27/04/19 Esplugues de Llobregat 1
12/05/19 Lleida : Paeria – Festa Major 2
18/05/19 Valls 1
01/06/19 Lleida :  Aplec del Caragol 1
08/06/19 Lleida : Aromes Rosello 1
15/06/19 Lleida : Colles de l’Eix 1
30/06/19 Barcelona : Can Grassot 1
14/07/19 Barcelona : Poble Sec 2
25/08/19 Isona 1
07/09/19 Guissona 2
1/5 d per sota 3
30/06/19 Barcelona : Can Grassot 1
06/07/19 Andorra 1
31/08/19 Agramunt 1
2/6 i 2
08/06/19 Lleida : Aromes Rosello 2
2/6 d 1
07/07/19 Lleidad : Congrès UDL 1
2/7 i 4
15/06/19 Lleida : Colles de l’Eix 2
14/07/19 Barcelona : Poble Sec 2
2/7 d 4
12/05/19 Lleida : Paeria – Festa Major 1
18/05/19 Valls 1
30/06/19 Barcelona : Can Grassot 1
06/07/19 Andorra 1
3/6d 1
31/08/19 Agramunt 1
3/6nd 1
11/09/19 Diada 1
3/7 i 2
17/03/19 Barcelona : 50è aniversari Castellers de Barcelona 1
25/08/19 Isona 1
3/7 d 6
17/03/19 Barcelona : 50è aniversari Castellers de Barcelona 1
24/03/19 Igualada 1
27/04/19 Esplugues de Llobregat 1
01/06/19 Lleida :  Aplec del Caragol 1
25/08/19 Isona 1
0709/19 Guissona 1
4/6 d 3
01/06/19 Lleida :  Aplec del Caragol 1
25/08/19 Isona 1
31/08/19 Agramunt 1
4/6a d 2
01/06/19 Lleida :  Aplec del Caragol 1
25/08/19 Isona 1
4/6n d 1
07/07/19 Lleidad : Congrès UDL 1
4/6na d 1
07/07/19 Lleidad : Congrès UDL 1
4/7i 1
31/08/19 Agramunt 1
4/7 d 7
17/03/19 Barcelona : 50è aniversari Castellers de Barcelona 1
24/03/19 Igualada 1
06/04/19 Lleida : Paeria 1
27/04/19 Esplugues de Llobregat 1
30/06/19 Barcelona : Can Grassot 1
06/07/19 Andorra 1
31/08/19 Agramunt 1
4/7a d 8
17/03/19 Barcelona : 50è aniversari Castellers de Barcelona 1
24/03/19 Igualada 1
06/04/19 Lleida : Paeria 1
18/05/19 Valls 1
15/06/19 Lleida : Colles de l’Eix 1
14/07/19 Barcelona : Poble Sec 1
31/08/19 Agramunt 1
07/09/19 Guissona 1
4/7 d. (germanor) 1
15/06/19 Lleida : Colles de l’Eix 1
4/8 i 5
12/05/19 Lleida : Paeria – Festa Major 1
15/06/19 Lleida : Colles de l’Eix 2
14/07/19 Barcelona : Poble Sec 1
07/09/19 Guissona 1
4/8 c 1
12/05/19 Lleida : Paeria – Festa Major 1
5/6 d 2
27/04/19 Esplugues de Llobregat 1
01/06/19 Lleida :  Aplec del Caragol 1
5/7 i 4
06/07/19 Andorra 1
31/08/19 Agramunt 1
07/09/19 Guissona 2
5/7 d 6
06/04/19 Lleida : Paeria 1
18/05/19 Valls 1
30/06/19 Barcelona : Can Grassot 1
06/07/19 Andorra 1
14/07/19 Barcelona : Poble Sec 1
31/08/19 Agramunt 1
7/7 i 1
12/05/19 Lleida : Paeria – Festa Major 1
7/7 d 2
12/05/19 Lleida : Paeria – Festa Major 1
15/06/19 Lleida : Colles de l’Eix 1
Total Castells 155