Any 2022

Data Castell Actuació Total
  1/4 descarregat    
13/03/22 Lleida : Cursa de la Dona 1  
20/03/22 Mollerussa : Fira de Sant Josep 3  
27/03/22 Igualada 3  
09/04/22 Lleida    4  
23/04/22 Madrid 3  
08/05/22 Lleida 2  
14/05/22 Valls 2  
21/05/22 Lleida – Aplec del Caragol 3 21
       
  1/4s    
23/04/22 Madrid 1 1
       
  1/4 al balcó    
09/04/22 Lleida    1  
08/05/22 Lleida    1 2
       
  1/4 descarregat caminat    
08/05/22 Lleida 1 1
       
  1/5 descarregat  de dol    
14/05/22 Valls 1 1
       
  1/5 descarregat    
09/04/22 Lleida 1 1
       
  Vano 1/5 descarregat    
08/05/22 Lleida – Festa Major 1 1
       
  2/6 descarregat    
20/03/22 Mollerussa : Fira de Sant Josep 1 1
       
  3/6descarregat    
20/03/22 Mollerussa : Fira de Sant Josep 1  
23/04/22 Madrid 1  
21/05/22 Lleida – Aplec del Caragol 1 3
       
  3/7 descarregat    
27/03/22 Igualada 1  
09/04/22 Lleida 1  
08/05/22 Lleida – Festa Major 1  
14/05/22 Valls 1 4
       
  4/6 descarregat    
20/03/22 Mollerussa : Fira de Sant Josep 1  
23/04/22 Madrid 1  
21/05/22 Lleida – Aplec del Caragol 1 3
       
  4/6a descarregat    
27/03/22 Igualada 1  
09/04/22 Lleida 1  
23/04/22 Madrid 1  
21/05/22 Lleida – Aplec del Caragol 1 4
       
  4/7 descarregat    
27/03/22 Igualada 1  
09/04/22 Lleida 1  
08/05/22 Lleida   – Festa Major 1  
14/05/22 Valls 1 4
       
  4/7a carregat    
08/05/22 Lleida – Festa Major 1  
14/05/22 Valls 1 2
       
  Total Castells 49 49

 

1/4 d Descarregat
1/4s  
1/4 b Descarregat al Balcó
1/4 dc Descarregat Caminat
1/5 dd Descarregat de Dol
1/5 d Descarregat
V 1/5 d Vano descarregat
2/6 d Descarregat
3/6 d Descarregat
3/7 d Descarregat
4/6 d Descarregat
4/6 a d Agulla Descarregat
4/7 d Descarregat
4/7a c Agulla Carregat