2021 – Pilars al Carrer Sant Antoni de Lleida 18/12 – Sorteig de la Panera Castellera